In atenția operatorilor din agricultura ecologică

Conform art. (2) alin. (1) din O.M. 1253/2013, modificat în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii din agricultura ecologică au obligația de a-și înregistra activitatea la MADR prin entitățile mandatate respectiv Direcțiile pentru Agricultură Judetene.
În acest sens, vă rugăm să vă înregistrați activitatea în agricultura ecologică la Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, cu respectarea termenului de 16 mai.

Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie.

Documente necesare:
– Copie C.I.
– Copie CUI (după caz)
– Copie contract cu organismul de certificare
– Copie certificat eliberat de organismul de certificare
– Adeverință primărie cu terenul și/sau animalele deținute
– Anexele 1 – 7 (după caz) și Anexa 9 completate, datate și semnate. (Atașat găsiți anexele 1- 7 și 9).

Pentru a evita răspândirea și contaminarea cu Covit 19, vă rugăm să transmiteți, la D.A.J. Bacău, documentele de înscriere în agricultura ecologică, prin următoarele mijloace:
– online, la adresa de mail dadr.bc@madr.ro
– prin fax, la numărul 0234576420
– prin poștă, la adresa DAJ Bacău, str. George Bacovia, nr.20, Bacău, jud. Bacău.

Vă rugăm să specificați și un număr de telefon la care puteți fi contactat.

Vă mulțumim pentru înțelegere !

ANEXA-nr-1-producatori-agricoli

ANEXA-nr-2-acvacultura

ANEXA-nr-3-procesatori

ANEXA-nr-4-flora-spontana

ANEXA-nr-5-importator

ANEXA-nr-6-exportator

ANEXA-nr-7-comercianti

ANEXA-nr-9-declaratie-pe-proprie-raspundere

ANEXA-nr-13-modificare-fisa-depusa-initial