Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

 

OBIECTIVE:
îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

 

BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

 

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL:

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de până la 500.000 SO (valoare producție standard) și ferme zootehnice cu dimensiune economică de până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

· pentru proiectele care prevăd achiziții simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

–maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;

– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 

Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de peste 500.000 SO și ferme zootehnice cu dimensiune economică de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

· pentru proiectele care prevăd achiziții simple maximum 500.000 euro;

· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate maximum 2.000.000 euro;

Pentru cooperative și grupuri de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

NOTĂ DE CLARIFICARE privind modificarea cadrului legal al înființării, organizării și funcționării cooperativelor agricole

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind depunerea documentelor SITUATII FINANCIARE pentru sesiunile deschise in anul 2018

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind punctarea criteriului P2

 

INFORMARE privind verificarea EXTRASULUI DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIE emis de ANSVSA/DSVSA

 

INFORMARE privind platforma de gunoi de grajd pentru investiții în zootehnie finanțate prin PNDR

 

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România

 

Procedura operațională privind includerea în cadrul SNACP a generatoarelor terestre achiziționate prin PNDR 2014-2020

 

NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017

 

INFORMARE privind completarea în Cererea de finanțare a informațiilor referitoare la contul bancar

 

Clarificări privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei pentru achiziționarea de mașini agricole prin PNDR

 

Notă de clarificare privind punctarea criteriului P3 în cadrul proiectelor depuse pe sM4.1

 

Propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

 

Materiale informative INS privind recensământul agricol de probă

 

PROIECTELE TIP aplicabile M121 a PNDR 2013 pot fi consultate pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

Fermă de legume în câmp Fermă vaci lapte
Seră de legume Fermă găini ouătoare
Livadă de pomi Fermă de porci

 

Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de finanțare, trebuie să folosiți browserul Internet Explorer, Versiunea 11.

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de mai jos:

– Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare sau formularul dorit .

– Deschideți cu Acrobat Reader – v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune – pe care o puteți descărca gratuit la adresa – http://get.adobe.com/ro/reader/.

– Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aiciUtilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest lucru pe adresa de e-mail relatii.publice@ afir.info  sau direct prin aplicația „Asistență module on-line”

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice disponibile pe acest portal. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților care pot apărea ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat și duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape ale acestuia.
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2018 a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.
Nr. Crt. Tip document Nume document Limbă document Dimensiune document Durată descărcare la 56K / 128K Descărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1_2018 RO 2,036 KB 5mn / 3mn
2 Anexa 1 – CEREREA de FINANTARE sM4.1_2018 RO 1,432 KB 4mn / 2mn
3 Anexa 2.1 – Studiu de Fezabilitate conform HG 28 – 2008 RO 241 KB <1mn / <1mn
4 Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate conform HG907 – 2016 RO 218 KB <1mn / <1mn
5 STUDIU de FEZABILITATE – ANEXA B RO 230 KB <1mn / <1mn
6 STUDIU de FEZABILITATE – ANEXA C RO 158 KB <1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative RO 391 KB <1mn / <1mn
8 rar Anexa 3 – Lista UAT din zonele montane (ZM) RO 364 KB <1mn / <1mn
9 rar Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrangeri specifice RO 246 KB <1mn / <1mn
10 Anexa 4 – ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 RO 226 KB <1mn / <1mn
11 rar Anexa 5 – Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola RO 2,678 KB 7mn / 3mn
12 Anexa 6 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ RO 281 KB <1mn / <1mn
13 ANEXA 6 – Lista rase autohtone (indigene) RO 81 KB <1mn / <1mn
14 Anexa 6 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ- completare RO 7,858 KB 20mn / 9mn
15 Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici Agricole RO 73 KB <1mn / <1mn
16 rar ANEXA 8 – Codul de bune practici agricole RO 5,797 KB 15mn / 7mn
17 Anexa 9 – Contract finantare sM 4.1 RO 408 KB <1mn / <1mn
18 Anexa 10 Fisa submasurii 4.1 RO 321 KB <1mn / <1mn
19 Anexa 11 Lista actelor normative utile sM 4.1 RO 102 KB <1mn / <1mn
20 Anexa 12 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 RO 113 KB <1mn / <1mn
21 ANEXA 13 – Lista_UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) RO 264 KB <1mn / <1mn
22 Anexa 14 – Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552 RO 1,584 KB 4mn / 2mn
23 Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB <1mn / <1mn
24 E 1 2 – Fisa de evaluare generala a proiectului 4.1 RO 2,396 KB 6mn / 3mn
25 Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti RO 46 KB <1mn / <1mn