16.05.2023 Prelungire termen pentru înscrierea in agricultura ecologica ACCESAȚI LINKUL\

PLANUL NATIONAL STRATEGIC 2023-2027

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – COMUNICARE– ACCESAȚI LINKUL

04.04.2023

Directia pentru Agricultura Judeteana Bacau a organizat in data de 04.04.2023 o instruire privind modul de calcul al redeventei / taxei anuale pentru pasune, concesionata/inchiriata de UAT-uri, din islazul comunal, la care au participat reprezentantii UAT-urilor din judet. Aceasta instruire a avut ca scop acordarea de consultanta in vederea calcularii corecte si pe baze reale si legale a redeventei sau taxei pentru pajistile aflate in proprietatea UAT-urilor pentru a fi concesionate.
In cadrul intalnirii s-au abordat tematici privind modul de implementare al amenajamentului pastoral, informatii privind cursurile de formare profesionala organizate de DAJ Bacau, precum si implementarea platformei privind gestionarea vanzarii terenurilor, conform Legii 17/2014