Angajari

Informatii privind art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice