Informatii publice

◊ Lista exploatatiilor vegetale si zootehnice din judetul Bacau ◊ Situatia formelor asociative din judetul Bacau ◊ Situatia centalizatoare a operatorilor economici care detin spatii autorizate pentru depozitarea produselor agricole din judetul Bacau vLicentiere depozite; operatori economici licentiati la data de 15.10.2013: S.C. CEREALCOM S.A., tel: 0234/514731, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 33.000 tone …