su_frame align=”center” ] Regulamentul (UE) 20232419 privind etichetarea hranei ecologice pentru animale de companie [/su_frame]

Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de …

Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de …

In atenția operatorilor din agricultura ecologică !!!

Conform art. (2) alin. (1) din O.M. 1253/2013, modificat în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii din agricultura ecologică au obligația de a-și înregistra activitatea la MADR prin entitățile mandatate respectiv Direcțiile pentru Agricultură Judetene. În acest sens, vă rugăm să vă înregistrați activitatea în agricultura …