Dezvoltare Rurală

Compartimentul de Dezvoltare Rurala

Adresa: Bacau, Str. George Bacovia nr. 20
Program relatii cu publicul: 8:00 – 16:00
Telefon: 0234-583.240

Nota referitoare la propunerile de notificari transmise Comisiei Europene de catre MADR în vederea stabilirii conditiilor de acordare a platilor directe în agricultura pentru perioada 2015 – 2020

Politica Agricola Comuna (PAC) 2015 – 2020 are la baza un nou set de reglementari care trebuie respectate de fermieri în vederea accesarii platilor directe.

Schemele de plati directe care se acorda ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, sunt urmatoarele:

 • Schema de plata unica pe suprafata;
 • Ajutor national tranzitoriu-ANT;
 • Plata redistributiva;
 • Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
 • Plata pentru tinerii fermieri;
 • Schema de sprijin cuplat;
 • Schema simplificata pentru micii fermieri.

Sprijinul financiar va fi acordat doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploatatia si care desfasoara în cadrul exploatatiei lor o activitate agricola – cultiva terenul si cresc animale, mentin prin tehnologii uzuale suprafata agricola în conditii adecvate pentru pasunat sau cultivare sau efectueaza activitati minime pe suprafetele agricole mentinute în mod obisnuit într-o stare adecvata pentru pasunat sau cultivare.

Fermierii care, în anul anterior de plata, au primit plati directe care nu depasesc cuantumul de 5.000 euro sunt considerati fermieri activi (cf. art. 9.4. – R.1307/2013). Cuantumul este stabilit la nivel national.     La lista excluderilor de la plata, impusa la nivel UE (cf. art. 9.2. paragraf 1 – R. 1307/2013), România a propus includerea unor întreprinderi sau activitati neagricole similare-firme/companii de constructii, Regia Nationala a Padurilor, administratori de paduri private, penitenciare, UAT-uri (comune, municipii, orase, judete).
În cazul beneficiarilor care, în anul anterior de plata, au primit plati directe ce depasesc cuantumul de 5000 euro si se regasesc pe lista excluderilor de la plata, acestia pot devini fermieri activi daca dovedesc ca activitatea agricola desfasurata în exploatatia lor reprezinta principala lor activitate, astfel:

 • cuantumul anual al platilor directe este cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi, sau
 • veniturile totale obtinute în cadrul exploatatiei din activitatile agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;

 

 1. SCHEMA DE PLATA UNICA PE SUPRAFATA, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, Art. 36, consta în acordarea unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, platibila anual si decuplata de productie. Pentru a beneficia de aceasta plata, fermierii trebuie sa respecte si alte conditii fata de cele enumerate anterior, dintre care amintim:
  • sa depuna cererea de plata cu date corecte si complete, împreuna cu toate documentele solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
  • sa respecte normele de eco-conditionalitate;
  • fermierii care în anul anterior anului depunerii cererii de plata, au primit plati directe de peste 5000 euro, sa ateste cel putin calitatea de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

  Pentru aceasta schema RO aloca minim 47 % din plafonul national anual FEGA.

 2. AJUTOARELE NATIONALE TRANZITORII, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 37, reprezinta plati suplimentare care se acorda din bugetul national fermierilor din sectoarele vegetal si zootehnic care au beneficiat de plati nationale directe complementare în anul 2013. Conditiile de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea platilor aferente anului 2013.
 3. PLATA REDISTRIBUTIVA, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 41 – 42, P reprezinta o plata anuala destinata fermierilor care au dreptul la plata unica pe suprafata. Plata redistributiva se adauga platii unice mentionata la punctul 1, este platibila o data pe an si este decuplata de productie.
  Nu beneficiaza de plata redistributiva fermierii care au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv care si-au împartit exploatatiile dupa 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributiva, sau fermierii ale caror exploatatii sunt rezultatul împartirii respective.
  Plata redistributiva se acorda pentru primele 30 de ha, indiferent de marimea exploatatiei si se aloca gradual, pe doua nivele – pentru primele 5 ha si pentru restul de 25 ha.
  Pentru aceasta plata RO aloca circa 5,3 – 5,7% din plafoanele nationale FEGA 2015 – 2020.
 4. PLATA PENTRU PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU CLIMA SI MEDIU, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 43-47 (plata pentru înverzire) este o plata care se acorda fermierilor eligibili pentru plata unica mentionata la punctul 1 si care trebuie sa aplice în mod obligatoriu pe hectarelele lor eligibile, începând cu 1 ianuarie 2015, urmatoarele practici agricole benefice pentru clima si mediu:
  • Diversificarea culturilor – presupune existenta a 2 culturi diferite pe exploatatiile care detin teren arabil între 10 si 30 ha si existenta a 3 culturi diferite pe exploatatiile care detin peste 30 ha de teren arabil; exploatatiile care detin teren arabil sub pragul de 10 ha se califica automat pentru aceasta componenta a platii pentru înverzire;
  • Mentinerea pajistilor permanente existente la nivel national;
  • Prezenta unei zone de interes ecologic (Z.I.E) pe suprafata agricola – se aplica exploatatiilor care detin peste 15 ha teren arabil; fermierii trebuie sa se asigure de faptul ca cel putin 5% din terenul arabil al exploatatiei este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic listate mai jos:

  Element-Detalii
  Terase (pe 1 m)-Constructii destinate prevenirii si combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în panta. Înaltime minima 1 m.

  Elemente de peisaj:
  garduri vii/fâsiiîmpadurite (pe 1 m)-Siruri de arbusti/arbori formate din diferite specii, cu latimea de maximum 10 metri
  arbore izolat (per arbore)-Arbore cu diametrul coroanei de minimum 4 metri arbori în aliniament (pe 1 m) Siruri de arbori cu diametrul coroanei de minimum 4 metri si spatiul dintre coroane de maximum 5 metri
  grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie(pe 1 m patrat)-Arbori ale caror coroane se întrepatrund /pâlcuri arbustive, ce ocupa o suprafata de maximum 0,3 ha în ambele cazuri
  margini de câmp(pe 1m)-Margini de teren, cu latimi cuprinse între 1 si 20 metri, fara productie agricola
  Iazuri(pe 1mpatrat)-Acumulari permanente naturale de apa statatoare, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, cu suprafata de maximum 0,1 ha
  rigole (pe 1 m)-Santuri sau canale cu o latime maxima de 6 metri, precum si cursurile deschise de apa pentru irigatii sau drenare, exclusiv cele cu pereti betonati.

  Zone tampon(pe 1 m)

  • GAEC 1 – Crearea/mentinerea benzilor tampon de-a lungul cursurilor de apa – Dimensiuni : 1 – 5 m
  • SMR 1 – Protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole – Dimensiuni: 1 – 50 m
  • SMR 10 – Utilizarea produselor de protectie a plantelor – Dimensiuni: 1 – 50 m


  Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie (pe 1 m patrat)-Zone cu plantatii de salcie -Salix L.
  Zonele împadurite mentionate la articolul 32 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul 1307/2013 (pe 1 m patrat)-Terenuri agricole împadurite prin Masura 221 „Prima împadurire a terenurilor agricole” din cadrul PNDR 2007- 2013 sau prin Masura nr. 8 „Împadurirea si crearea de suprafete împadurite si perdele forestiere” din cadrul PNDR 2014- 2020
  Zone cu strat vegetal(pe 1 m patrat)-Culturi de acoperire a solului pe timpul iernii: mazariche de toamna, mazare furajera de toamna, secara, orz, ovaz, trifoi, rapita, mei, phacelia, mustar, ghizdei
  Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m patrat)-Culturi de mazare, fasole, soia, linte, lupin, naut, bob, fasolita, trifoi, lucerna, sparceta

  Pentru aceasta plata, RO trebuie sa aloce 30% din plafonul national anual FEGA

 5. PLATA PENTRU TINERII FERMIERI, potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 50-51, presupune acordarea unei plati anuale fermierilor eligibili pentru plata unica, mentionata la punctul 1 si care se califica pentru conditiile specific acestei scheme:
  • se stabilesc pentru prima data într-o exploatatie agricola ca sef de exploatatie sau care s-au stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plata unica pe suprafata, mentionata la punctul 1 si
  • care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii cererii de plata

  Pentru aceasta plata RO aloca 2% din plafonul national anual FEGA.

 6. SCHEMA DE SPRIJIN CUPLAT se acorda potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 52-55, numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri de agricultura sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultatii.
  Sectoare si productii vizate: culturi proteice, leguminoase pentru boabe, cânepa, orez, seminte, hamei, sfecla de zahar, fructe si legume, lapte, carne de oaie si capra, carne de vita si mânzat, viermi de matase.
  Pentru aceasta schema, RO aloca 13,7% în anul 2015 si 14,9% în anul 2020 din plafonul national anual FEGA.
 7. SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI potrivit Regulamentului (UE) 1307/2013, Art. 61-65 presupune acordarea unei plati anuale fermierilor eligibili pentru plata unica, mentionata la punctul 1, cu respectarea urmatoarelor reguli:
  • Fermierul primeste un cuantum al platilor directe egal cu valoarea totala a platilor la care fermierul are dreptul în fiecare an (plata unica pe suprafata, ANT, plata redistributiva, plata pentru înverzire si, dupa caz, plata pentru tinerii fermieri si sprijinul cuplat), dar nu mai mult de 1250 euro;
   • sunt exceptati de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;
   • nu li se aplica sanctiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-conditionalitate;
   • pastreaza pe cel putin un numar de hectare eligibile care corespunde numarului de hectare eligibile declarate în 2015.Pe durata participarii la schema, micii fermieri:

Dupa cel putin un an, fermierii pot opta sa treaca la schema pentru micii fermieri din PNDR, schema care prevede acordarea a 120% din nivelul platilor directe la care fermierul are dreptul, daca acesta se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatatie.

 1. Precizare: Propunerile prezentate în aceasta nota pot suferi adaptari/modificari/etc. urmare analizei realizate de Comisia Europeana.