Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit- cod SIPOCA 35