Informații publice

Informatii utile

 PROGRAM AUDIENTE DAJ BACAU 2018
 PROGRAM DE ACTIVITATE A DAJ BACAU 2018
 Cerere inscriere curs

  Lista exploatatiilor vegetale si zootehnice din judetul Bacau
  Situatia formelor asociative din judetul Bacau

   Situatia centalizatoare a operatorilor economici care detin spatii autorizate pentru depozitarea produselor agricole din judetul Bacau
   Licentiere depozite; operatori economici licentiati la data de 15.10.2013:

  • S.C. CEREALCOM S.A., tel: 0234/514731, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 33.000 tone
  • S.C. AGRICULTORUL S.R.L., tel: 0744/527966, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 10.000 tone
  • S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., tel: 0234/322165, capacitatea pentru care s-a acordat licenta: 3.730 tone

  CUM SE OBTINE LICENTA DE DEPOZIT

  2014 – Operatorii certificati in agricultura ecologica

  Dezvoltare Rurala

 Programare 2014-2020 – PNDR 

   Firme de consultanta pentru elaborare proiecte din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

 Lista consultanti elaborare proiecte prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) – pe fiecare comuna

  Lista consultanti elaborare proiecte prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) – pe fiecare comuna

  Politica Agricola Comuna dupa 2013

  Pozitia României privind viitoarea Politica Agricola Comuna dupa 2013

  Dezbatere publica: Politica Agricola Comuna dupa 2013-iun 2010

  Politica Agricola Comuna dupa 2013 – posibila configuratie din perspectiva României

  Reforma PAC dupa 2013-pozitia Romaniei

  Rapoarte de selectie si contestatii

  01 sept 2010 – Forme de sprijin in agricultura in perioada 2010 – 2013

  Forme de sprijin acordate in perioada 2007-2009 si situatia formelor de sprijin in perioada 2010-2013

 Facilitati de finantare pentru PNDR

  Credite pentru accesarea de fonduri europene – CEC BANK 

  Credite pentru accesarea de fonduri europene – BCR 

  Beneficiari ai fondurilor FEGA si FEADR

  Alocare financiara PNDR

  Axa 1 – Procent cheltuieli nerambursabile

  Axa 2-3 – Procent cheltuieli nerambursabile

  Leader – Procent cheltuieli nerambursabile

Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013

Anexa 1 Actiuni initiate de MADR-DGDR pentru asigurarea desfasurarii procesului de consultare privind Planul National Strategic

Anexe PNS 2007-2013: 1.1 – 1.7
Anexe PNS 2007-2013: 2.1 – 2.26
Anexe PNS 2007-2013: 3.1 – 3.12

 

Nota: Date preluate de pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale