OSPA Bacau

Oficiul pentrul Studii Pedologice si Agrochimice

 Adresa: Str. G.Bacovia, nr.20, Bacau
Telefon: 0234-514730

Oficiul de studii pedologice si agrochimice(OSPA) Bacau se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii, in subordinea DA Bacau.
Coordonarea tehnica a OSPA Bacau se asigura de MADR, iar cea stiintifica, de Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice.
De la bugetul de stat, prin bugetul MADR, se aloca fonduri pentru finantarea cheltuielilor anuale necesare elaborarii studiilor pedologice si agrochimice si sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura, precum si participarii la organismele internationale de specialitate.

  Ordin nr. 238 din 27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a oficiilor de studii pedologice si agrochimice teritoriale, structura organizatorica si atributiile acestor institutii